home page
home page


 

Dobar prijatelj za KIZu, Zagreb travanj 2007.

Evo nešto s našeg E-maila.
U originalu. (obrisah zbog diskrecije E-mail, ma kužite me)


Primjedbe pišite na email: FANclub_kizo@yahoo.com