home page
home page


 

 

Spunk, 3. srpnja 2003.

Solo Kizo.
Neki audio zapisi iz SPUNKa (ima i jako loših !!!).
Isprika.

Sadržaj je stvarno raznolik i osebujan.


*presnimljeno sa VHSa <non-professional>.